top of page
20200710_162400_edited.jpg

Hvem er vi?

Mens det meste av det tradisjonelle skogbruket har flyttet ut av Rogaland har RS Skog flyttet inn og Ryfylke er blitt vårt nye kjerneområde. Vi har levert tjenester til skog og skogbruk siden 2014 og kan vel ikke definere oss som helt frisk, men mer «sykelig» opptatt av et aktivt skogbruk. Vår holdning er at eiendommene vi besøker skal overlates i bedre stand når vi drar enn når vi kom og vi verken gjør eller anbefaler ting vi ikke hadde gjort på egen eiendom.


Utdanning. Vår faglige utdanningsbakgrunn kommer fra en mastergrad både innen skogbruk og mastergrad innen eiendomsutvikling begge fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.


Erfaring fra arbeid og verv. Vi har en periode som meddommer i Frostating jordskifte, erfaring fra tradisjonelt tømmerkjøp, over ti år med praktisk skogsarbeid og arbeid med næringspolitikk for skog og skogbruket i tre år.   

.

bottom of page